Om retshjælpen

Retshjælpen i Helsingør blev stiftet i 2020 med det formål at give gratis juridisk hjælp, fortrinsvis til borgere med begrænset økonomi. Retshjælpen er uafhængig af private og offentlige interesser.

Læs mere om rådgivningens omfang og de økonomiske betingelser under punkterne Vi kan hjælpe med og Det må du tjene.

Retshjælpens bestyrelse består af:
Thomas Bak, Formand
Bjørn Cronquist
Thomas Hanke
Retshjælpens leder er jurist Thomas Hanke, cand.jur.

Retshjælpens ydelser leveres af frivillige jurister. Der er ansøgt om driftstilskud hos Civilstyrelsen og Helsingør Bibliotek stiller lokale til rådighed.

Persondata
Hvis vi skal hjælpe dig med en sag udover grundlæggende mundtlig rådigivning (trin 2 og 3), vil du blive bedt om at give samtykke til, at vi kan behandle personlige oplysninger om dig. Behandle kan være at modtage, registrere og opbevare personlige oplysninger om dig, også selv om oplysningerne er følsomme. Behandle omfatter også videregivelse af personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at hjælpe dig med din sag.

Formålet med at behandle personoplysninger om dig er, at vi kan hjælpe dig med din sag. Vi behandler kun oplysninger om dig, hvis du giver samtykke til det. Hvis vi videregiver oplysninger om dig, er det for at kunne hjælpe dig med en sag i forhold til en modpart, en offentlig myndighed, en arbejdsgiver, en lejer eller udlejer eller lignende.

Du har til enhver tid ret til,
– at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig
– at få urigtige oplysninger rettet
– at få dine personoplysninger slettet
– at tilbagekalde dit samtykke

Retshjælp i Helsingør