Love og regler

Her kan du se de love og regler, som retshjælpen er reguleret af:

Offentlig retshjælp

Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter

Retsplejeloven §§ 323 og 324

Love og regler retshjælpen