Hvem kan få retshjælp

Retshjælpsreglerne er delt ind i 3 trin.

Trin 1. Alle er berettiget til at få mundtlig rådgivning om alle juridiske emner, uanset din økonomiske situation og uanset om du har brug for rådgivning til dig selv eller din virksomhed.

Rådgivning på trin 2 og trin 3, er afhængig af din indtægts størrelse og ydes ikke til alle typer af juridiske spørgsmål. F.eks. kan du ikke få retshjælp på trin 2 og 3, hvis du er sigtet/tiltalt i en sag, er erhvervsdrivende eller til gældssanering. Desuden ydes ikke rådgivning på trin 2 og 3 i spørgsmål om sager der behandles af offentlig myndighed. Dog kan der ydes rådgivning til klage over myndighedsafgørelser.

Hvem kan få retshjælp