Hvad tilbyder vi!

Hos Retshjælpen Helsingør, kan du få juridisk rådgivning om f.eks.:

  • Socialret– spørgsmål om offentlige ydelser, førtidspension, fleksjob, hjælp med ansøgninger, klager over afgørelser m.v.
  • Lejeret– udlejers og lejers rettigheder og pligter
  • Forbrugerret– køb, forbrugeraftaler, reklamation og lign.
  • Udlændingeret– familiesammenføring, studie- og arbejdsopholdstilladelse, visum, asyl, integration osv.
  • Arbejdsret– ansættelseskontrakter, løn, feriepenge, pension osv.
  • Familieret– separation og skilsmisse, ægtepagter, samvær med børn, forældremyndighed, bidrag osv.
  • Arveret– arverettigheder, testamenter osv.
  • Strafferet – er du anklaget for et kriminelt forhold, alvorlige trafikforseelser og lign.
  • Erstatningsret– patient-, arbejds-, trafik-, voldsofferskader osv.

Retshjælp trin 1
Juridisk rådgivning om, hvordan du selv kan håndtere din retssag eller klagesag, om det kan betale sig eller henvisning til en advokat med speciale i netop dit sagsområde.

Retshjælp trin 2
Hjælp til klageskrivning, ansøgninger til fri proces, assistance med at forstå eller skrive en stævning, svarskrift eller lign., hjælp til testamenter, ægtepagter, bodeling eller lignende. Du kan også få os med som bisidder ved møder og småsager.

Retshjælp trin 3
Hvis du har en tvist med en anden (en person, et firma, din udlejer, en myndighed eller lignende) – og vi vurderer, at der er en god mulighed for at opnå enighed, så kan du få hjælp til at forhandle en forligsmæssig løsning (en aftale) på plads.

Hvad tilbyder vi juridisk rådgivning