Retshjælpen er nu åben mandag fra kl. 15-19 – tidsbookning nødvendigt

Retshjælpen i Helsingør tilbyder

Hos Retshjælpen Helsingør, kan du få juridisk rådgivning om f.eks.:

  • Socialret– spørgsmål om offentlige ydelser, førtidspension, fleksjob, hjælp med ansøgninger, klager over afgørelser m.v.
  • Lejeret– udlejers og lejers rettigheder og pligter
  • Forbrugerret– køb, forbrugeraftaler, reklamation og lign.
  • Udlændingeret– familiesammenføring, studie- og arbejdsopholdstilladelse, visum, asyl, integration osv.
  • Arbejdsret– ansættelseskontrakter, løn, feriepenge, pension osv.
  • Familieret– separation og skilsmisse, ægtepagter, samvær med børn, forældremyndighed, bidrag osv.
  • Arveret– arverettigheder, testamenter osv.
  • Strafferet – er du anklaget for et kriminelt forhold, alvorlige trafikforseelser og lign.
  • Erstatningsret– patient-, arbejds-, trafik-, voldsofferskader osv.